Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

13-01-05

Decreto 257/2004, do 29 de outubro, sobre réxime xurídico das vivendas de promoción pública, locais de negocio e solo de promoción pública (DOG nº 221, 12.11.04). Corrección de erros (DOG nº 13.01.05)

Tipo de disposición: Decreto

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Derrogada

Orixe: Autonómica

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema