Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Inspeccións de vivendas » Sancións

Sancións

Artigo 55. Multas e a súa graduación.

1. As infraccións tipificadas nesta lei serán sancionadas con multas nas seguintes contías:

  1. As infraccións leves, con multa de 150,25 ata 601,01 euros.
  2. As infraccións graves, con multa desde 601,02 ata 3.005,06 euros.
  3. As infraccións moi graves, con multa desde 3.005,07 ata 60.101,21 euros.

Estas contías poderán ser revisadas e actualizadas pola Xunta de Galicia.

BIBLIOTECA DE LEXISLACIÓN

A biblioteca virtual de lexislación e normativas do Instituto Galego de Vivenda e Solo contén a maioría da normativa relacionada coa vivenda e o solo empresarial. Poderás consultala filtrándoa polo tema que che interese, segundo o tipo de normativa que busques, polo estado no que se atopa ou polo tipo de disposición de que se trate.