Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Información pública de plans, proxectos e informes de sostenibilidade ambiental(ISA) » Modificación Nº1 do proxecto sectorial do Parque empresarial de Carballo

Modificación Nº 1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo (A Coruña)

DOG núm. 130 de 09.07.2018

Prazo de alegación: 1 mes

 

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto