Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Solo empresarial en venda » Parques Bonificados
Solo empresarial
Solo empresarial en venda

Solo Empresarial

Oferta de solo empresarial

Parques Bonificados

 O Consello Reitor do Instituto Galego da Vivenda e Solo aprobou o día 06.05.2015 as bonificacións que se aplicarán nos prezos dos parques empresariais propiedade deste organismo no próximo concurso de venda, cumprindo co establecido no Decreto 63-2015, do 23 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do solo empresarial xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (DOG 27-4-2015). Estas bonificacións poderán ser tamén aplicables, en función da súa localización, nos terreos non urbanizados nos que se acorde a declaración dun proxecto empresarial singular.

PARQUES EMPRESARIAIS DO IGVS CON PREZOS BONIFICADOS
PROVINCIA PARQUE BONIFICACIÓN
A CORUÑA AS SOMOZAS 50%
A CORUÑA BÉRTOA (CARBALLO) 50%
A CORUÑA CULLEREDO (ALVEDRO) 30%
A CORUÑA MELIDE FASE I 30%
A CORUÑA PONTEDEUME 50%
LUGO BÓVEDA 2ª FASE 50%
LUGO LOURENZÁ 2º FASE 50%
LUGO PORTO SECO DE MONFORTE 50%
LUGO MONTERROSO 50%
LUGO PALAS DE REI 50%
LUGO QUIROGA 50%
LUGO XERMADE 2ª FASE 50%
OURENSE BARCO DE VALDEORRAS 2-3º FASE 50%
OURENSE CARBALLIÑO 1º FASE E 2º FASE 50%
OURENSE CELANOVA 1º FASE 50%
OURENSE RIBADAVIA POL 1 E 2 50%
OURENSE PAZOS -VERÍN FASE 2.1 50%
OURENSE C.TRANSPORTES 1ª FASE (SAN CIBRAO DAS VIÑAS) 50%
PONTEVEDRA LALÍN 2000 FASE 1 30%
PONTEVEDRA CENTRAL T. PONTE CALDELAS 30%

 

Ademáis, poderá ser aplicable a fases sen urbanizar en caso de declaración de proxecto empresarial singular nos seguintes parques:

PROVINCIA PARQUE BONIFICACIÓN
LUGO BECERREÁ (FASE 2) 50%
LUGO BÓVEDA 3ª FASE 50%
LUGO PORTO SECO 2º FASE 50%
LUGO PALAS DE REI (2ª FASE) 50%
LUGO A PASTORIZA (FASE 2-AMPLIACIÓN) 50%
LUGO QUIROGA (FASE A-D) 50%
LUGO TABOADA 50%
OURENSE BARCO DE VALDEORRAS. 4 E 5 FASE 50%
OURENSE RIBADAVIA-3ª FASE 50%
OURENSE C.TRANSPORTES 3ª FASE (SAN CIBRAO DAS VIÑAS) 50%
OURENSE PAZOS-VERÍN FASE 2.2 50%

 

 

 

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.