Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Solo empresarial en venda » Lugo

Solo Empresarial

Oferta de solo empresarial en venda na provincia de Lugo

Se desexa información detallada sobre o solo empresarial en venda promovido polo IGVS ou Xestur póñase en contacto con:
IGVS. 981 54 19 16
Orientativamente tamén pode atopar información neste enlace. http://www.soloempresarialgalicia.com

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.