Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Solicitudes a petición de la persona interesada » Elevación a público dun contrato de compravenda

Solicitudes a petición da persoa interesada

Elevación a público dun contrato de compravenda

Logo de rematar o período de facturación e/ou de ter amortizado o pago da VPP, coa obrigación de non ter débedas coa comunidade de propietarios e de ter ao día o pagamento dos impostos que graven a vivenda, os/as adxudicatarios/as de VPP en réxime de compravenda deberán solicitar ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) a elevación a público do seu contrato.
 

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.