Inicio

Xunta de Galicia

Procedementos de adxudicación

Procedemento expecial de adxudicación directa

(Artigos 47 a 49 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo)
 
A Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), por proposta da Dirección Xeral do IGVS ou da Comisión Provincial de Vivenda respectiva, por iniciativa desta, poderá acordar que as VPP sexan afectadas para satisfacer as necesidades específicas de persoas individuais ou de colectivos determinados nos supostos previstos no artigo 48 do Decreto 253/2007.

 

Documentos relacionados

Documentos relacionados

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.