Inicio

Xunta de Galicia

Procedementos de adxudicación

Adxudicación de vivendas en segundas ou posteriores transmisións

O artigo 31 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas, establece:

  • Que as persoas interesadas en adquirir estas vivendas deberán estar inscritas no dito rexistro.
  • Que o Instituto Galego da Vivenda e Solo ofertará as vivendas a través da súa páxina web, co fin de que as persoas interesadas en adquirilas manifesten o seu interese no prazo de 15 días desde a data de alta na web.
  • Que entre os/as interesados/as realizarase un sorteo. 

 

A páxina web na que se poden consultar as vivendas ofertadas é http://igvs.xunta.es/permanenteSegundaTransmision.html, así mesmo na dita web atópase o modelo de solicitude para manifestar o interese na adquisición dunha determinada vivenda.

 

Documentos relacionados

Documentos relacionados

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.