Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Vivendas de promoción pública nova » Solicitudes a petición da persoa interesada » Domiciliación de recibos, cambio na domiciliación de recibos ou anulación da domiciliación de recibos

Solicitudes a petición da persoa interesada

Orde de domiciliación de débito directo SEPA

 
Domiciliación de recibos
 
O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) pón a disposición das persoas adxudicatarias interesadas en domiciliar os seus recibos un modelo de presentación da solicitude.
 
Cambio na domiciliación de recibos
 
O IGVS pón a disposición das persoas adxudicatarias interesadas en cambiar a domiciliación dos seus recibos un modelo de presentación da solicitude.
 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.