Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Vivendas de promoción pública nova » Solicitudes a petición da persoa interesada » Declaración administrativa de extinción do réxime de protección

Solicitudes a petición da persoa interesada

Declaración administrativa de extinción do réxime de protección

Segundo establece o artigo 61 da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, logo de extinguirse o réxime de protección das VPP, será necesaria unha declaración administrativa emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) declarando tal circunstancia.
 
Para solicitar a dita declaración, os/as interesados/as deben dirixir un escrito á Área Provincial do IGVS onde radique a súa vivenda.
Documentos relacionados

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

Ligazóns relacionadas

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.