Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Programa de axuda ao alugamento de vivendas » Atención e puntos de contacto

Información de contacto

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
Servizos Centrais – Santiago de Compostela
Área Central s/n, Polígono de Fontiñas, 2º andar
15781 – Santiago de Compostela
Teléfono: 012

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DA CORUÑA
Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo da Coruña

Praza de Luis Seoane, s/n
15008 Coruña, A (Coruña, A)
Teléfono: 012

Información de axudas ao alugamento (Ferrol)
Plaza Camilo José Cela, s/n
15403 Ferrol
Teléfono: 012

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE LUGO
Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Lugo

Avda. Ramón Ferreiro 28
27071 Lugo (Lugo)
Teléfono: 012

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE OURENSE
Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Ourense

Rúa Sáenz Díez, 1
32071 Ourense (Ourense)
Teléfono: 012

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE PONTEVEDRA
Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Pontevedra
Rúa Alcalde Hevia 7
36071 Pontevedra (Pontevedra)
Teléfono: 012

Oficina Vivenda de Aluguer de Vigo
Praza da Estrela, s/n
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 012

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.