Inicio

Xunta de Galicia

Infraccións

1.  O incumprimento das obligacións establecidas na Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia para o depósito das fianzas.

2. O incumprimento dos preceptos establecidos no Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a precios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.