Inicio

Xunta de Galicia

Informe de sorteo de Segundas Transmisións VPP na provincia de A Coruña

Informe do resultado do sorteo, celebrado ante notario o 18-09-2019, dunha vivenda situada no concello de Santiago, expediente C92010:19

Nestes intres non hai ningún sorteo actualizado

Documentos relacionados

Documentos relacionados

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto