Inicio

Xunta de Galicia

Teléfonos

Servizos Centrais do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Santiago de Compostela
Procedemento
Teléfono
Información xeral VPP
981541981
981957529
Rexistro de Demandantes
981541981
981957529
Amortizacións anticipadas
981541964
 
Área Provincial da Coruña do Instituto Galego da Vivenda e Solo
Procedemento
Teléfono
Información xeral VPP
981184822
Rexistro de Demandantes
981184818
981184803
Procedementos de adxudicación
981184820
981182668
Adxudicacións directas
981182668
Cambios de réxime
981184814
Amortizacións anticipadas
981184813
Cambios de titularidade
981184814
Autorizacións de venda
981184822
Formalización e escrituración de contratos
981184824
981184814
Declaración administrativa de extinción do réxime de protección
981184822
 
Área Provincial de Lugo do Instituto Galego da Vivenda e Solo
Procedemento
Teléfono
Información xeral VPP
982294602
Rexistro de Demandantes
982294628
Procedementos de adxudicación
982294943
982294610
982294611
Adxudicacións directas
982294943
982294610
982294611
Cambios de réxime
982294943
982294610
982294611
Amortizacións anticipadas
982294943
982294610
982294611
Cambios de titularidade
982294943
982294610
982294611
Autorizacións de venda
982294943
982294610
982294611
Formalización e escrituración de contratos
982294943
982294610
982294611
Declaración administrativa de extinción do réxime de protección
982294943
982294610
982294611
 
Área Provincial de Ourense do Instituto Galego da Vivenda e Solo
Procedemento
Teléfono
Información xeral VPP
988386271
Rexistro de Demandantes
988386280
Procedementos de adxudicación
988386278
Adxudicacións directas
988386278
Cambios de réxime
988386278
Amortizacións anticipadas
988386871
Cambios de titularidade
988386871
Autorizacións de venda
988386871
Formalización e escrituración de contratos
988386278
Declaración administrativa de extinción do réxime de protección
988386278
 
Área Provincial de Pontevedra do Instituto Galego da Vivenda e Solo
Procedemento
Teléfono
Información xeral VPP
986805610
Rexistro de Demandantes
986805314
986805313
Procedementos de adxudicación
986805615
Adxudicacións directas
986805615
Estudos económicos
986805621
Cambios de réxime
986805616
Amortizacións anticipadas
986805621
Cambios de titularidade
986805621
Autorizacións de venda
986805621
Formalización e escrituración de contratos
986805621
Declaración administrativa de extinción do réxime de protección
986805616

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.