Inicio

Xunta de Galicia

Prezo de venda/renda

Consideracións xerais

O prezo de venda dunha VPP é o resultado de aplicarlle ao seu estudo económico unha deducción en función dos ingresos ponderados dos/as adxudicatarios/as.
 
O prezo de renda anual dunha VPP é o resultado de aplicarlle ao prezo de venda o 3%.
 
O prezo de renda mensual dunha VPP é o resultado de dividir o prezo de renda anual entre os 12 meses do ano.
 

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.